วิธีขอสินเชื่อ

เงินด่วน เงินกู้ เงินนอกระบบ เงินฉุกเฉิน กู้เงิน เงินทุน

สำหรับท่านเจ้าของกิจการที่ต้องการขอสินเชื่อ รบกวน โทรเท่านั้น เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ  ทางเราไม่มีการเก็บมัดจำ ไม่ต้องโอนเงินมาก่อน โทรสอบถาม แจ้งประเภทธุรกิจและจำนวนเงินที่ต้องการขอสินเชื่อ และทำความเข้าใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย และการผ่อนชำระ

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
1. เอกสารแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน สำเนางบการเงิน หลักฐานการรับเงิน

บริการเงินด่วน สำหรับท่านเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก โรงงานผลิต โรงพิมพ์  บริษัทรับเหมา-ต่อเติม บริษัทนำเข้า-ส่งออก ร้านค้าส่งขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ หากท่านกำลังประสบปัญหา เงินหมุนไม่ทัน ต้องการเงินด่วน เงินฉุกเฉิน โทรมาปรึกษาเราก่อนได้นะครับ บริการดี จริงใจ ให้วงเงินสูง